راهکارهای وب

میزبانی ویندوز

میزبانی اشتراکی ویندوز در دو سطح عادی و حرفه ای ارایه می شود.

سطح عادی برای مشتریانی پیشنهاد می شود که سایتی با بازدید کنندگان محدودی دارند و یا در نظر دارند با بودجه کمتری سایت خود را فعال نمایند.

سطح حرفه ای ، نوعی از میزبانی اشتراکی است که در آن تضمین شده است در هر سرور حداکثر 10 مشتری میزبانی شوند و کیفیت ارایه خدمات آن به مراتب بالاتر از حالت عادی است. بر روی سرورهایی با فضای ذخیره سازی SSD ارایه شده تا سرعت بهتری را تجربه نمایند.