مشتریان

مشتریان

محیط زیست خراسان شمالی - www.nkhdoe.ir

محیط زیست خراسان شمالی

www.nkhdoe.ir

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از مشتریان قدیمی ماست که طراحی پرتال آن به همراه برخی سرویس های سازمانی توسط شرکت آشیان انجام شده است.

دانشگاه صنعتی سجاد - www.sadjad.ac.ir

دانشگاه صنعتی سجاد

www.sadjad.ac.ir

دانشگاه صنعتی سجاد مشهد یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مشتریان ماست که مجموعه کاملی از سرویس های فرهاست را استفاده می نماید

بیمارستان عرفان - www.erfanhospital.ir

بیمارستان عرفان

www.erfanhospital.ir

بیمارستان عرفان  بیش از 5 سال است از خدمات میزبانی ما بهره مند است.

طراحی سایت این بیمارستان نیز توسط شرکت تراشه هوشمند ، به عنوان یکی از همکاران ما انجام شده است.

بیمارستان خیریه ولیعصر(عج) - www.valiasrhospital.ir

بیمارستان خیریه ولیعصر(عج)

www.valiasrhospital.ir

بیمارستان خیریه ولیعصر(عج) از مشتریان جدید ماست. 

طراحی سایت این بیمارستان نیز توسط شرکت تراشه هوشمند از همکاران ما انجام شده است.

بیمارستان نیایش - niayeshhospital.ir

بیمارستان نیایش

niayeshhospital.ir

بیمارستان عرفان نیایش از مشتریان جدید سرویس میزبانی وب فرهاست می باشد که طراحی سایت آن توسط شرکت تراشه هوشمند انجام شده است.

شرکت سایه سمن - www.sayesaman.com

شرکت سایه سمن

www.sayesaman.com

شرکت سایه ثمن چند سالی است از سرویس میزبانی ما استفاده می نماید.

این سایت توسط مگ پرتال طراحی و پشتیبانی می شود.